Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY - MIASTA MSZANA DOLNA ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2018” w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Miasta Mszana Dolna za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy Miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

Zgodnie z art. 28 aa, ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Miasta Mszana Dolna odbędzie się 25 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Raport o stanie Gminy - Miasta Mszana Dolna opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta - link.  

Do pobrania:

- Zgłoszenie udziału w debacie

- Wykaz poparcia udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta Mszana Dolna za 2018 rok

 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: http://mszana.setlen.net/aktualnosci/2019-06-07/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-miasta-mszana-dolna-za-2018-rok.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: http://mszana.setlen.net/aktualnosci/2019-06-07/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-miasta-mszana-dolna-za-2018-rok.html